Adalar

Adalar, (Prens Adaları olarak da bilinir) İstanbul‘un, Marmara Denizi‘nin kuzeydoğusunda ve Kocaeli Yarımadası‘nın Bostancı‘dan Kartal‘a kadar uzanan güney kıyıları karşısında yer alan irili ufaklı dokuz adadan (Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, SedefadasıSivriadaYassıadaKaşık Adası ve Tavşan Adası) oluşan ilçesi.

Adalar İlçesinin merkezi Büyükada olup, ilçe 5 mahalleden oluşmaktadır; Büyükada’daki Maden veNizam mahalleleri, Kınalıada, BurgazadaHeybeliada. 2013 ADNKS verilerine göre nüfusu 16.166′dır.

Adalar, tarih boyunca çeşitli kaynaklarda ve dönemlerde çeşitli adlarla anılmıştır. Bunların en yaygınıBatı kaynaklarının kullandığı “Prens Adaları” ya da “Prensler Adaları”dır. Bu ad adalara, Bizans döneminde soyluların, prenslerin, patriklerin hatta imparatorların sürgün yeri olarak kullanıldıkları; kimi kaynaklara göre de, Bizans İmparatoru II. Justin 567′de Büyükada’da görkemli bir saray ve manastır yaptırdığı için verilmiştir. Antik dönemde adalara Dimonisi veya Demonisi (Cin Adaları) denmiş,Aristoteles ”Demonisi”nin Heybeliada’da ilk kez bakır madeni işleten birinin adı olduğunu ve adaların giderek onun adıyla anıldığını ileri sürmüş, kendisi ise Halkedon (Kadıköy) Adaları demiştir. Yunan filozof Artemidoros, Pitiusa (Çamlı), Romalı tabiat bilgini Plinius, Propontidas (Marmara Adaları) derken Bizanslılar burada yaşayan keşişlerden dolayı Papadonisia (Papaz Adaları, Keşiş Adaları) demişler; tarihçi Hammer, Les İles des Saint (Evliya Adaları), Thomas Allom Demonesca, Türkler, topraklarının renginden dolayı Kızıl Adalar diye adlandırmışlardır.

  • Kaftan Hotel’e Olan Uzaklığı: 1 saatlik vapur yolculuğu ile ulaşım mesafesi.
Recent Posts